Баспасөз хабарламалары

15 желтоқсан, 2017

Тендерлік ұсыныстың талаптарына сәйкес  ҚМГ БӨ АДҚ Қазақстандық қор биржасының ресми тізіміне енгізілді 

Астана, 2017 жылғы 15 желтоқсан. «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ («ҚМГ БӨ» немесе «Компания») АДҚ-ға және Лондондық қор биржасының («ЛҚБ») және Қазақстандық қор биржасының («ҚҚБ») биржалық тізімінен шығаруға («Тендерлік ұсыныстарды жариялау») қатысты тендерлік ұсынысты («Тендерлік ұсыныс») сатып алу туралы 2017 жылғы 8 желтоқсандағы хабарландырудан кейін Компанияның АДҚ RDGZd биржалық тикері бойынша ҚҚБ ресми тізіміне енгізілгенін хабарлайды.

ҚМГ БӨ АДҚ, олардың қазақстандық Ұстаушылар болып табылмайтынына қарамастан, Қазақстанның төлем көзіндегі салық салынбайтын ҚҚБ-дегі Еркін сауда талаптарында мәміле жасасу арқылы Тендерлік ұсыныс аясында АДҚ ұстаушыларының өз АДҚ сату мүмкіндігі болуы үшін ҚҚБ ресми тізіміне енгізілді.

АДҚ ұстаушыларына АКТЖ 1-де дауыс беруге арналған өз карточкаларын/нұсқаулықтарын Депозитарий арқылы жақын уақытта бергені жөн және кез келген жағдайда олар 2018 жылдың 22 қаңтарында өтетін АКТЖ 1-де дауыс беру үшін лайықты түрде алынуы тиіс. Бұрын дауыс беру мерзімдері АКТЖ күніне дейін шамамен жеті жұмыс күні бұрын болды. Тендерлік ұсыныстың негізгі күндері көрсетілген егжей-тегжейлі кестесі 2017 жылғы 8 желтоқсандағы Тендерлік ұсыныс Циркулярының 14 және 15-беттерінде бар.

Директорлар, оның ішінде Тәуелсіз атқарушы емес директорларды қоса алғанда, АКТЖ 1-де ұсынылатын шешімді қабылдау үшін АДҚ ұстаушыларына бірауыздан дауыс беруді ұсынды.

Нормативтік және анықтамалық ақпарат қызметі арқылы хабарландыру арқылы сөзсіз болатын немесе ұзартылған жағдайлардан есептемегенде, Тендерлік ұсыныс Бірінші жабу күні болып табылатын 2018 жылдың 22 қаңтарында сағат 15.00-де аяқталады. Осылайша, АДҚ ұстаушыларына тендер шеңберінде өз АДҚ-сын барынша жақын уақытта беру ұсынылады.

Директорлар, оның ішінде Тәуелсіз атқарушы емес директорларды қоса алғанда, білікті АДҚ ұстаушыларына Тендерлік ұсыныстарды қабылдауды бірауыздан ұсынды.

 АДҚ-ға қатысты Тендерлік ұсыныс туралы егжей-тегжейлі ақпарат пен биржалық тізімнен шығару болжанған Циркуляр, мына сілтемес бойынша қолжетімді: https://www.kmgep.kz/details/ndownload.php?fn=803&lang=eng немесе Link Asset Services +44 371 664 0321 телефон номері бойынша қоңырау соғуға болады.

 Тендерлік өтінімде көрсетілген сөздер мен сөз тіркестері баспасөз-релиздегі мәндермен бірдей мәнге ие.

Баспасөз-релиз сұрақтары бойынша:

Қосымша ақпарат алу үшін төменде көрсетілген адрес бойынша хабарласыңыз:

ҚМГ БӨ. Институционалдық инвесторлармен қарым-қатынас (+7 7172 97 7979)
Сәкен Шошанов
Эл. пошта: ir@kmgep.kz

ҚМГ БӨ. Қоғаммен байланыс (+7 7172 97 7979)
Бакдаулет Төлеген
Эл. пошта: pr@kmgep.kz
Finsbury (+44 (0)20 7251 3801)

Дороти Беруэлл
Эл. пошта: KMGEP@finsbury.com
Deutsche Bank Trust Company Americas (+1 212 250 1305)

Дюэуа Брукс
Эл. пошта: duewa.t.brooks@db.com  

Редакторларға арналған ескертпелер

ҚМГ БӨ 2016 жылдың соңына қарай қазақстандық мұнай өндірушілердің үштігіне кіреді. 2016 жылғы жалпы өндіру Қазгермұнай, CCEL және PKI-дағы Компанияның үлесін қоса алғанда шикі мұнай 12,2 млн. тоннаны (тәулігіне 245 мың баррель) құрады. Компанияның дәлелденген және ықтимал қорлар көлемі, қауымдасқан компаниялар үлесін қоспағанда, 2016 жылдың соңында 182 млн. тоннаны құрады (1 327 млн баррель). Компанияның акциялары Қазақстандық қор биржасында, ал АДҚ Лондондық қор биржасында бағаланады. 2006 жылдың қыркүйегінде IPO үшін компания 2 миллиардтан астам АҚШ долларын тартты.

Маңызды ескертпелер

Осы хабарландыруда инсайдерлік ақпарат қамтылған.

Біріккен Корольдіктен, Америка Құрама Штаттары мен Қазақстаннан басқа кез келген юрисдикцияда осы хабарландыруда қамтылған ақпаратты ашу, жариялау немесе тарату тиісті юрисдикцияның заңдарымен тыйым салынуы мүмкін, сондықтан осы хабарландыру құлдыраған тұлғалар мұндай шектеулердің бар екендігін түсіндіріп, оларға сәйкес болуы керек. Осы шектеулерді сақтамау бағалы қағаздарға қатысты тиісті юрисдикциялардың заңдарын бұзуы мүмкін. Бұл хабарландыру акцияларды сатуға, шығаруға, сатып алуға немесе осындай ұсыныс заңсыз болған кез келген юрисдикциядағы акцияларға жазылу туралы ұсыныс болып табылмайды.

Қызметі Біріккен Корольдіктің аумағында СПН-мен рұқсат етілген, сондай-ақ СПН-мен және УФРК-мен реттелетін J.P.Morgan компаниясы, осы хабарламада аталған мәселелермен байланысты тек қана ҚМГ БӨ үшін және тек сол үшін ғана қаржы кеңесшісі болып жұмыс істейді, осы хабарламада аталған мәселелер бойынша өзінің клиенті ретінде ешкімді қарастырмайды, және  J.P. Morgan компаниясының клиенттері мен үлестес тұлғалары үшін қол жетімді болып табылатын қорғау құралын қамтамасыз ету үшін, сондай-ақ осы хабарламада аталған мәселелер бойынша қандай да бір консультациялар ұсынғаны үшін ҚМГ БӨ-ден басқа ешкімнің алдында жауапкершілік алмайды.

 Қызметі Біріккен Корольдік аумағында  УФРК-мен санкцияланған Rothschild компаниясы, тек қана Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелері үшін және тендерлік ұсынысқа байланысты және тек сол үшін ғана қаржы кеңесшісі ролінде жұмыс істейді, осы хабарламада аталған мәселелер бойынша өзінің клиенті ретінде ешкімді қарастырмайды, және Rothschild компаниясының клиенттері мен үлестес тұлғалары үшін қолжетімді болып табылатын қорғаныс құралын қамтамасыз ету үшін, сондай-ақ осы хабарламада аталған мәселелер бойынша қандай да бір консультациялар ұсынғаны үшін Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелерінен басқа ешкімнің алдында жауапкершілік алмайды.

HSBC СПН-мен уәкілетті, және оның қызметі Біріккен Корольдіктің аумағында, сондай-ақ СПН-мен және УФРК-мен реттеледі. HSBC Тендерлік ұсыныстарға байланысты тек Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелері үшін қаржылық кеңесші болып табылады және басқа ешкім сияқты, бұл хабарландыруда көрсетілген кез келген мәселелер бойынша кез-келген адамды клиент ретінде қарастырмайды және HSBC клиенттеріне ұсынылатын қорғанысты қамтамасыз ету үшін немесе Тендерлік ұсыныстың немесе осы хабарландыруда көрсетілген басқа да мәселелер бойынша кеңес беру үшін Директорлар кеңесі мен Қоғамның тәуелсіз мүшелерінен басқа ешкімге жауапкершілік алмайды.

Ешкімде осы хабарландыруда айтылғандардан басқа қандай да бір ақпаратты беру немесе қандай да бір мәлімдеме жасау үшін ресми рұқсаты жоқ; кез келген осындай ақпарат пен мәлімдемеге ресми ретінде негізделмеу керек. Ешкімде осы хабарландыруда айтылғандардан басқа қандай да бір ақпаратты беру немесе қандай да бір мәлімдеме жасау үшін ресми рұқсаты жоқ; кез келген осындай ақпарат пен мәлімдемеге ресми ретінде негізделмеу керек.

АҚШ-тағы Бағалы қағаз иелеріне ескерту

Тендерлік ұсыныс АҚШ-тың Бағалы қағаздарды сату Заңының 14D ережесінде қарастырылған ашып көрсету талаптары мен басқа да рәсімдік талаптарға сәйкес келмейді. Америка Құрама Штаттарында Тендерлік ұсыныс АҚШ-тың Бағалы қағаздарды сату туралы заңының 14E ережесінің талаптарына сәйкес жүзеге асырылатын болады. АҚШ-тың бағалы қағаздар саудасы туралы Заңының 14Е-тармағындағы кейбір ережелер АҚШ-тың Бағалы қағаздарды сату туралы Заңының 14d-1 (с) ережесіне сәйкес Тендерлік ұсынысқа қолданылмайды.

АҚШ-тағы АДҚ ұстаушыларына АДҚ АҚШ қор биржаларында сатылатын бағалы қағаздардың тізіміне кірмейтініне назар аудары керек және ҚМГ БӨ компаниясы АҚШ бағалы қағаздар биржасы туралы Заңының мерзімді есептілігіне қойылатын талаптарға кірмейді, осыған байланысты осы Заңға сәйкес АҚШ бағалы қағаздар және биржа комиссиясына ешқандай есеп бермеуге және беруге міндетті емес.

Осы хабарлама АҚШ бағалы қағаздар және биржа комиссиясының немесе штат деңгейінде бағалы қағаздар бойынша АҚШ комиссиясының қандай да болмасын оң, не теріс, не басқа да ұсыныстарын алған жоқ, және осы органдар онда қамтылған ақпараттың дұрыстығын немесе сенімділігін растады. Кері сипаттағы кез келген пікірлер АҚШ заңдары бойынша қылмыстық іс болып табылады.

Болжамдық сипаттағы мәлімдеме

Осы құжатта «болашаққа қатысты мәлімдемелер» болып табылатын немесе сондай болып есептелетін мәлімдемелер қамтылған. Болашақты сипаттауға арналған терминология, оның ішінде «есептейді», «алдын ала бағалау бойынша», «күтіледі», «болжам бойынша», «ниетті», «жоспарлап отыр», «көздейді», «болады» немесе «тиіс» не болмаса, әрбір жағдайда, осы секілді немесе салыстырмалы терминология немесе талқылауларға, жоспарларға, мақсаттарға, міндеттерге, болашақ оқиғаларға немесе ниеттерге жасалған сілтемелер болашаққа қатысты мәлімдемелерді белгілеуге арналған. Аталған болашаққа қатысты мәлімдемелер тарихи фактілер болып табылмайтын барлық мәлімдемелерді қамтиды. Олар, өзгелерден басқа, шектеусіз, Компанияның қызмет қорытындыларына, қаржы жағдайына, өтімділікке, перспективаларға, өсуге, әлеуметті сатып алуға, стратегияға және Компания жұмыс істейтін салаларға қатысты ниеттері, пікірлері және  үміттері туралы мәлімдемелерді қамтиды. Мәнісі бойынша, болашаққа қатысты мәлімдемелер қызметтің келешектегі қорытындыларына кепілдік болып табылмайды және Компания қызметінің іс жүзіндегі қорытындылары, қаржы жағдайы мен өтімділігі және ел мен Компания жұмыс істейтін салалардың дамуы, осы құжатта қамтылған болашаққа қатысты мәлімдемелерге сәйкес, осы құжатта сипатталған нұсқалардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін немесе болжануы мүмкін. Компания,жаңа ақпаратты алу, болашақ оқиғалар немесе қандай да бір болмасын өзге де мән-жайлардың нәтижесінде осы құжатта қамтылған, салаға қатысты қандай да бір болмасын ақпаратты немесе болашаққа қатысты қандай да бір болмасын мәлімдемені жаңартуды жоспарламайды және өзіне жаңарту міндеттемесін алмайды. Компания ешқандай мәлімдеме жасамайды, ешқандай растау бермейді және осындай болашаққа қатысты мәлімдемелерде жазылған қорытындыларға қол жеткізілетініне қатысты ешқандай болжам жасамайды.

 

Тендерлік ұсыныстың талаптарына сәйкес ҚМГ БӨ АДҚ Қазақстандық қор биржасының ресми тізіміне енгізілді .pdf (123 Кб) Көшіріп алу
Наверх